Burna Boy – Ye Lyrics

Burna Boy Ye Lyrics Yeah My nigga… die for nothing, ah My nigga… die for nothing, ah Die for nothing, ah My nigga… die for nothing, ah My nigga… die for nothing, ah My nigga… Ye Ye Ye Ye Ye Ye Ye Ye Ye Ye, ehn-ehn, Ye Ye Ye Ye Ye Ye Ye Ye Ye …